Groepsadministratie

Onze leiding beheert de gegevens van de leden in een centraal ledenbestand (een database) die de ‘Groepsadministratie’ wordt genoemd. Deze database biedt het voordeel steeds raadpleegbaar te zijn. Bovendien kunnen ouders de gegevens van hun kind(eren) eenvoudig aanpassen in het geval deze zouden wijzigen in de loop van het scoutsjaar.

De groepsadministratie wordt beheerd door Scouts & Gidsen Vlaanderen. Langs deze weg worden ook de verzekeringen van alle aangesloten leden in orde gebracht. Het is bijgevolg belangrijk dat elk lid en elke leid(ster) is ingeschreven in de groepsadministratie. Het is ook heel belangrijk dat de ouders deze individuele steekkaart correct invullen zodat de leiding bezit over de juiste informatie. 

Hier kan u de handleiding raadplegen voor het invullen van de individuele steekkaart.