Terugbetaling van het ziekenfonds

Wanneer je de leiding een formulier bezorgt van je ziekenfonds, kunnen wij deze invullen zodat u geld kunt terugkrijgen van de ziekenfonds.
Bij de volgende ziekenfondsen kan je zaken terugvorderen in de Provincie Oost-Vlaanderen wanneer je kind in een jeugdbeweging zit.

  • Bond Moyson: 25% van de werkelijke kostprijs van het kamp met een maximum van € 100
  • Liberale Mutualiteit: kampen in zomervakantie € 5 per overnachting tot 10 overnachtingen of € 50 per jaar, lidgeld € 15 per jaar
  • Christelijke Mutualiteit: € 5 per kampdag 
  • Vlaams Neutraal Ziekenfonds: € 5 per kampdag of overnachting, lidgeld € 30
  • Onafhankelijk Ziekenfonds: € 5 per kampdag per kind, lidgeld € 25 per kalenderjaar en per lid
  • Partena: 5 euro per kampdag