Groepsleiding

De groepsleiding is het team dat verantwoordelijk is voor het vertegenwoordigen van het voltallige leidingsteam. Groepsleiding neemt de groep op sleeptouw en motiveert leiding. Ze gaan naar de districtsraad en communiceren met ouders. Dit jaar rust deze verantwoordelijkheid op de schouders van Kobie Steyaert en Sanne Bruggeman. 

Contact: houtekietgroepsleiding@gmail.com

  • Kobie Steyaert: 0470 55 94 53
  • Sanne Bruggeman: 0494 71 28 28