Groepsleiding

De groepsleiding is het team dat verantwoordelijk is voor het vertegenwoordigen van het voltallige leidingsteam. Groepsleiding neemt de groep op sleeptouw en motiveert leiding. Ze gaan naar de districtsraad en communiceren met ouders. 

Contact: houtekietgroepsleiding@gmail.com

Groepsleiding

  • Arthur Coopman
  • Jenny-Lee Van den Eeckhout 
  • Lisa De Clercq (adjunct)