Geschiedenis

Wij zijn Scouts Houtekiet Oosteeklo.

Op 26 augustus 1983 kwam het eerste leidingsteam voor de eerste keer tezamen, onder de impuls van Remi Van de Veire en Rita Roegiers, met als doel een scoutsgroep op te richten in Oosteeklo. De ploeg werd ingewijd in de werking van scouting en een huis en kippenstal in de Rijkstraat werden omgebouwd tot scoutslokaal. Op 9 december koos de leiding als naam Houtekiet en op Drie Koningen kwam de leidersploeg voor het eerst naar buiten met het sterzingen. Op 8 april 1984 was het dan zover: de eerste vergadering ging van start met 16 welpen en 9 jongverkenners.

Het volgend scoutsjaar werd opgestart met een dagactiviteit voor de hele groep. Tevens werd de groenrode groepsdas voorgesteld. Groen drukt de verbondenheid uit met de naburige scoutsgroepen van Eeklo en Boekhoute en rood dient als kleur van de vurigheid en de begeestering, van de verbondeheid met andere scouts over de hele wereld.

Op 29 september 1985 vond de eerste overgang plaats, de overstap van de laatstejaars van een tak naar een nieuwe tak. Gelijktijdig werd de verkennertak opgericht, die bestaat uit 9 leden.

In het scoutsjaar van 1986 op 1897 werd het eerste groepskrantje " 't Houtekieterke" uitgebracht. Het bevat informatie en verslagen van de activiteiten door de leden en spelletjes.

Begin 1992 werd voor de eerste maal een kerstboomverbranding georganiseerd. De winterse avond startte met een wandeltocht, waar halverwege soep werd geserveerd en eindigde op een Oosteeklose weide die, afhankelijk van het weer, hetzij steenhard bevroren, hetzij zeer moerassig lag. Daar werden de kerstbomen opgestapeld en vervolgens verbrand en werd de avond opgeluisterd met muziek, jenevers, glühwein en hotdogs. Telkens werd de avond ingekleed rond een bepaald thema. Deze formule werd de volgende jaren traditie, die met de moderne veiligheidsmaatregelen helaas stopgezet geweest is. Maar degenen die er toendaags bij waren, zullen er veel 'warme' herinneringen aan overgehouden hebben.
De kerstboomverbranding is sindsdien met succes overgenomen door het welbefaamde "dreupelkot" van de scouts op de Oosteeklose jaarmarkt.

In het scoutsjaar van 1995 op 1996 werd een vierde tak opgericht, de Jin. Dit is een voorbereidingsjaar op de leiding. In 1996 werd de scoutsgroep ook verhuisd naar de oude jongensschool, welke helaas hedendaags niet meer terug te vinden is. Het Jin-lokaal werd ingericht in een oude ezelstal op de begijnenakker, met spullen van het oude lokaal in de rijkestraat.

In het scoutsjaar van 2002 op 2003 werd de inmiddels legendarische fuif, LOS MARGINALOS, opgericht. Deze fuif heeft zicht de laatste jaren kunnen onderscheiden van andere fuiven in de streek, en kan steeds rekenen op een stevig aandeel sympathisanten en fuifgangers.

Tussen 2003 en 2004 moest de scoutsgroep voor de tweede maal verhuizen naar een nieuwe locatie, DE CONTAINERS!. Deze stonden in de Ertveldesteenweg, tussen de glascontainer, het speeltuintje en de gemeenteschool. Het was echter nog wachten tot na de truffelslag, in de maand december vooraleer de elektriciteitsaansluiting kwam.

2005: Het Vlaams Verbond van Katholieke Scouts en Meisjesgidsen oftwel VVKSM veranderde in Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Omdat de truffelslag niet meer het succes had van de vorige jaren werd er in oktober 2011 een wafelbak georganiseerd. De leiding stond om 04.00u al paraat om deeg te maken. Dit was een enorm succes en werd de volgende jaren herhaald.

In 2012 trok de scouts uit noodzaak uit de containers, en vestigde zich in de nieuwe lokalen op terrein Ter Walle, Stroomstraat 8 A. Een moeilijke tijd brak aan, waardoor de leiding ploeg en verse dosis energie moesten bovenhalen. Gelukkig slaagden ze hierin door het oprichten van opnieuw een nieuwe tak, de kapoenen.

In het scoutsjaar 2012-2013 bereikte de groep hun ultieme hoogtepunt. Met maar liefst 107 leden en 16 actieve leiding. Nooit waren er zoveel personen betrokken bij de groep.

Het scoutsjaar 2015-2016 zou weliswaar te kampen krijgen met het succes van de vorige jaren. Er brak een leidingcrisis aan. Door een grote generatiekloof die ontstaan was de jaren voorheen waren er veel leiding die dat jaar stopten. Zo waren er niet genoeg leiding vergeleken met het ledenaantal. Maar door veel publiciteit te maken is er veel nieuwe leiding aangetrokken geweest en kon er ook gerekend worden op een nieuwe instroom van jinners. De toekomst was dus opnieuw verzekerd.