Terugbetaling van het ziekenfonds

Wanneer je de groepsleiding een formulier bezorgt van je ziekenfonds, kunnen wij deze invullen zodat u geld kunt terugkrijgen van de ziekenfonds.
Bij de volgende ziekenfondsen kan je zaken terugvorderen in de Provincie Oost-Vlaanderen wanneer je kind in een jeugdbeweging zit.

  • Christelijke Mutualiteit: €5 per kampdag 
  • Solidaris: 25% van de werkelijke kostprijs van het kamp met een maximum van €100
  • Liberale Mutualiteit: €5 per overnachting voor een maximum van 10 overnachtingen per jaar, lidgeld €15 per jaar
  • Helan: €5 per dag met max. 20 dagen per jaar
  • Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen: €5 per dag voor maximun 10 dagen, lidgeld €10 per kalenderjaar 
  • Vlaams & Neutraal Ziekenfonds: €5 per dag of overnachting, lidgeld €30