Terugbetaling van het ziekenfonds

Wanneer je de groepsleiding een formulier bezorgt van je ziekenfonds, kunnen wij deze invullen zodat u geld kunt terugkrijgen van de ziekenfonds.
Bij de volgende ziekenfondsen kan je zaken terugvorderen in de provincie Oost-Vlaanderen wanneer je kind in een jeugdbeweging zit.

  • Christelijke Mutualiteit: €5 per kampdag 
  • Solidaris: 25% van de werkelijke kostprijs van het kamp met een maximum van €100
  • Liberale Mutualiteit:  €50 kalenderjaar (€5 euro per overnachting), lidgeld €15 per jaar
  • Helan: €5 per dag tot max. 40 dagen per jaar
  • Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen: €5 per dag voor maximun 10 dagen, lidgeld €10 per kalenderjaar 
  • Vlaams & Neutraal Ziekenfonds: €5 per dag of overnachting, lidgeld €30